UNI - LUNA

Křemenáková Miloslava, U jelena 154, 284 01 Kutná Hora

Výroba pracovních oděvů a obchod s ochrannými pracovními prostředky podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 části III Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je stanoveno dle §81 odst.1, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců ječ povinen zaměstnávat 4 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností / ZPS/, t. zn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se zdravotním postižením.

Tento zákon lze splnit třemí způsoby.

  1. zaměstnat 4% zaměstnanců se ZPS
  2. odvod do státního rozpočtu § 82 výše odvodu činí 2,5 násobek průměrné mzdy v nár. hospodářství ročně za každého občana se ZPS , za kterého zaměstnavatel nesplní povinný podíl (4%)
  3. ODBĚREM VÝROBKU od firem zaměstnavajících více než 50% zaměstnanců se ZPS a to lze právě u NÁS

Firma Bohumil Le p š í k , chráněná dílna Kutná Hora nabízí :

Informace prostřednictvím e-mail : uniluna@seznam.cz

tel: 602246935,602355828